Đăng ký ngay

Ban điều hành

RA MẮT CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN- ĐHQGHN
RA MẮT CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN- ĐHQGHN

Ngày 8/6/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1883/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN; và quyết định số 1892/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 30/6/2022, Ban điều hành CLB Cựu sinh […]