Đăng ký ngay

Sứ mệnh lịch sử

<strong>SỨ MỆNH LỊCH SỬ CLB CỰU SINH VIÊN ĐHQGHN</strong>
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CLB CỰU SINH VIÊN ĐHQGHN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN là tổ chức tập hợp các thế hệ cựu học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã học tập, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN nhằm mục đích:  1. Động viên, khích lệ các thế […]