Đăng ký ngay

Hợp tác

Giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp Cựu sinh viên Thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp 
Đại học đầu tiên của cả nước tiên phong thực hiện hợp tác đối tác công tư
Đại học đầu tiên của cả nước tiên phong thực hiện hợp tác đối tác công tư

Nhiều người đặt câu hỏi, ĐHQGHN là một đơn vị đại học nhưng lại tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, vậy tại đây sẽ đầu tư những gì? Để trở thành một đơn vị đại học thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN cần tiên phong trong thu hút hợp tác dựa trên cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, các nhà đầu tư.