Đăng ký ngay

Hoạt động khác

Câu lạc bộ CSV Báo trí - truyền thông Câu lạc bộ CSV Doanh nhân Câu lạc bộ CSV Khoa học Câu lạc bộ CSV Lãnh đạo - Quản lý Câu lạc Golf 
LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Tập đoàn T&T Đã tài trợ 399.000.000 đồng Truyền thông và in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Quý Doanh nghiệp thể hiện sự chung tay vì sự phát triển […]

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Đã tài trợ 300.000.000 đồng cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Quý Doanh nghiệp thể hiện sự chung tay của vì sự phát triển […]

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Đã tài trợ 100.000.000 đồng  In kỷ yếu Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Qúy Doanh nghiệp thể hiện sự chung tay vì sự phát triển giáo dục […]

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần VIMECO Đã tài trợ 500.000.000 đồng cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Qúy Doanh nghiệp thể hiện sự chung tay vì sự phát triển giáo dục đại học của đất […]

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà tài trợ Kim Cương Tài trợ 700.000.000 đồng truyền thông cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Quý Doanh nghiệp thể hiện sự […]

LỜI CẢM ƠN
LỜI CẢM ƠN

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN trân trọng cảm ơn Ngân Hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Nhà tài trợ Kim Cương Tài trợ 700.000.000 đồng dựng sân khấu trung tâm cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022 Sự đồng hành của Quý Doanh nghiệp thể hiện sự chung tay […]