Đăng ký ngay

Câu lạc bộ CSV Doanh nhân

Bữa sáng doanh nhân 26/11: Giới thiệu các dự án đầu tư của Đại học Quốc gia Hà Nội
Bữa sáng doanh nhân 26/11: Giới thiệu các dự án đầu tư của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong chương trình Bữa sáng doanh nhân 26/11, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội đã gặp và giới thiệu sơ qua về các dự án thành phần trong Khu Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc. Chủ trì chương trình Bữa sáng doanh nhân là Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Đại diện Đại học quốc […]

RA MẮT CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN- ĐHQGHN
RA MẮT CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN- ĐHQGHN

Ngày 8/6/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1883/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN; và quyết định số 1892/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 30/6/2022, Ban điều hành CLB Cựu sinh […]