Đăng ký ngay

Chưa phân loại

Đại học Quốc gia Hà Nội kêu gọi đầu tư xây dựng “vườn ươm” nhân tài tương lai
Đại học Quốc gia Hà Nội kêu gọi đầu tư xây dựng “vườn ươm” nhân tài tương lai

Đại học Quốc gia Hà Nội đang kêu gọi các doanh nghiệp có tâm huyết với ngành giáo dục đầu tư vào Dự án Trường liên cấp để cùng ĐHQGHN ươm mầm những tài năng tương lai của đất nước. Theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,đến năm 2030, […]