Kết nối

Kết nối

Đại học Quốc gia Hà Nội với truyền thống trên 100 năm xây dựng và phát triển, một đại học đa ngành, đa lĩnh vực đang có các Trường thành viên có truyền thống nghiên cứu lâu năm và đang trên con đường trở thành các đại học nghiên cứu tiên tiến.

các đối tác

BIDV Viettel Toshiba Petro posco jica doitac hyundai