Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, đặttại Hà Nội. Đây là một cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ đa ngành, chất lượng cao, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam....

các đối tác

BIDV Viettel Toshiba Petro posco jica doitac hyundai