Đăng ký ngay
Chuyên mục
Hoạt động khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐHQGHN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐHQGHN NĂM 2022


Ngày 10/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, cùng chuỗi các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác. Công ty cổ phần Vimeco là nhà tài trợ kim cương cho Hội nghị.