Đăng ký ngay
Chuyên mục
Câu lạc bộ CSV Doanh nhân

ĐH Quốc gia Hà Nội xúc tiến thu hút các nguồn lực phát triển khu đô thị Hoà Lạc

Nhằm thu hút các nguồn lực phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10.12 tới, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức Ngày hội Xúc tiến đầu tư năm 2022.

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày hội xúc tiến thu hút các nguồn lực phát triển khu đô thị Hoà Lạc -0

Giảng đường ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, mục đích của ngày hội là để nâng cao vai trò và vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong việc hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị thông qua việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, các trường đại học/viện nghiên cứu với doanh nghiệp, hỗ trợ tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, xây dựng danh mục các nhà đầu tư tiềm năng, các Dự án thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc từ đó kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến đầu tư vào ĐHQGHN và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giới thiệu tiềm lực và các sản phẩm khoa học công nghệ của ĐHQGHN, các sản phẩm chủ lực của các doanh nghiệp, các sản phẩm thế mạnh của các địa phương từ đó kết nối, thúc đẩy cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư gắn với chuyển giao khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp, các địa phương là đối tác của ĐHQGHN và các trường đại học/viện nghiên cứu.

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày hội xúc tiến thu hút các nguồn lực phát triển khu đô thị Hoà Lạc -0

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tại Ngày hội việc làm

Đặc biệt, ngày hội gắn kết và thu hút sự quan tâm của các cựu sinh viên, các doanh nhân, doanh nghiệp với các hoạt động của ĐHQGHN nói chung cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển ĐHQGHN tại Hoà Lạc nói riêng.

Đồng thời, đây là cơ hội để Câu lạc bộ Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN kết nạp hội viên mới, lan tỏa hoạt động và mở rộng ảnh hưởng, đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN.

Theo đó, thời gian Ngày hội dự kiến tổ chức vào ngày 10.12 tới tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Dự kiến có khoảng 10.000 người.

Theo Nhật Hồng-Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)