Đăng ký ngay
Chuyên mục
Thư viện ảnh & Media

ĐHQGHN phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm mang tính liên ngành

Ngày 24/8/2022, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã có buổi làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý hoàn thiện nhiệm vụ Quy hoạch các địa phương vùng ven biển.
Nhiệm vụ Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ giao UBND các địa phương triển khai từ 2018 đến nay. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là căn cứ để các địa phương phát triển đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.Nhằm chuẩn bị cho công tác góp ý hoàn thiện nhiệm vụ Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các địa phương, trong đó có các tỉnh ven biển, Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm, ĐHQGHN đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các đơn vị gồm Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Tài nguyên và Môi trường, Trường Quản trị và Kinh doanh, Khoa các khoa học liên ngành, đã tiến hành nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan cũng như tìm hiểu các vấn đề thực tiễn và các quyết định giao nhiệm vụ quy hoạch của Thủ tướng cho các địa phương này.Trong giai đoạn vừa qua, thực hiện trách nhiệm quốc gia, ĐHQGHN đã triển khai rộng rãi các hoạt động tư vấn chính sách cho các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt, ĐHQGHN đã tổ chức góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị cho Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như tư vấn phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2020-2025 cho các địa phương. Ngày 19/7/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2421/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt Chương trình trọng điểm cấp ĐHQGHN “Khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh ven biển”, mã số QGCT.22.01. Chương trình QGCT.22.01 được thực hiện trong 07 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2030.
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Lê Quân cho biết, ĐHQGHN chủ trương tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ cho các nhà khoa học gắn với bài toán phát triển kinh tế xã hội các địa phương vùng ven biển. Ông đề nghị cần hình thành được các nhóm nghiên cứu liên ngành đủ năng lực để đề xuất và triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo đặt hàng của địa phương, của doanh nghiệp và nhà đầu tư; đủ năng lực để đề xuất chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có liên quan, trong đó ưu tiên tiếp cận Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”.Giám đốc Lê Quân giao Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm xây dựng kế hoạch chi tiết, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và tập hợp các nhóm nghiên cứu phục vụ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm mang tính liên ngành.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thục – Khoa các khoa học liên ngành trình bày việc thiết lập một Địa chỉ Chiến lược tích hợp phát triển quốc gia (khoa học nền là tổ chức không gian lãnh thổ). Bà bày tỏ hoàn toàn đồng tình với quan điểm của lãnh đạo ĐHQGHN khi gắn việc quy hoạch với phát triển kinh tế thị trường