Đăng ký ngay
Chuyên mục
Cơ cấu tổ chức & Quy chế hoạt động

KIỆN TOÀN BỘ MÁY VP CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN

Với mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa, CLB Cựu sinh viên doanh nhân đã tuyển dụng thêm 03 chuyên viên mới như sau:

Ban điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân cũng đã huy động được nguồn tài trợ để đảm bảo hoạt động, kiện toàn bộ máy văn phòng để trong năm 2023 tới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, sát cánh cùng với ĐHQGHN trong việc thu hút các hoạt động đầu tư, hợp tác để thúc đẩy hơn nữa phát triển khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.