Đăng ký ngay
Chuyên mục
Hoạt động khác

NGÂN HÀNG AGRIBANK NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐHQGHN NĂM 2022

NGÂN HÀNG AGRIBANK NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐHQGHN NĂM 2022


Ngày 10/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, cùng chuỗi các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là nhà tài trợ kim cương cho Hội nghị.