Đăng ký ngay
Chuyên mục
Học bổng Cựu sinh viên

Quỹ IMG vì sự nghiệp giáo dục tặng Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN năm 2022

Ngày 11 tháng 1 năm 2023, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành trao thưởng các đơn vị và cá nhân xuất sắc. Tiến sĩ Lê Tự Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Cựu Sinh viên Doanh nhân Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp trao giải thưởng cho 02 nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Lê Tự Minh trao giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 với giá trị giải thưởng 300.000.000 đồng cho GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban đào tạo ĐHQGHN.

TS. Lê Tự Minh trao giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 với giá trị giải thưởng 100.000.000 đồng cho TS. Ma Thị Châu – trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Tháng 7/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG) đã ký thỏa thuận về việc tài trợ “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục” dành cho giảng viên và sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Khoa học nhân văn và Giáo dục, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Kinh tế, Quản lý và phát triển bền vững, Y Dược, Nghệ thuật và Đổi mới sáng tạo. Đối tượng tham gia xét chọn học bổng là người có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập và các hoạt động cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.
Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã đã ký Quyết định số 3645/QĐ- ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN. Các ứng viên đạt giải của năm sẽ được tiếp tục xét chọn cho “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục” do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tài trợ.