Đăng ký ngay
Chuyên mục
Ban điều hành

RA MẮT CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN- ĐHQGHN

Ngày 8/6/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1883/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN; và quyết định số 1892/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 30/6/2022, Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức ra mắt với sự tham gia của28 thành viên là những cựu sinh viên tiêu biểu của ĐHQGHN, là những doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Thông qua CLB, các thành viên được cập nhật thông tin về các thành quả nghiên cứu mới nhất của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của ĐHQGHN, đặt nền móng cho các hoạt động chuyển giao thương mại hóa sản phẩm và công nghệ giữa ĐHQGHN với doanh nghiệp. Đồng thời qua , các thành viên CLB cũng có thể bám sát các hoạt động của Nhà trường để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhà trường ở nhiều phương diện .

Câu lạc bộ cũng là nơi truyền cảm hứng, giao lưu sinh viên các thế hệ vì một ĐHQGHN xanh, thông minh, bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN