Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Chương trình tuyển dụng toàn cầu Tập đoàn Lotte Kỳ 1 năm 2017

Tập đoàn Lotte hiện nay đang khởi động Chương trình tuyển dụng toàn cầu (Lotte Global Recruitment Vietnam), sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2017. 
Chương trình tuyển dụng hướng đến sinh viên sắp tốt nghiệp tại Hà Nội, đặc biệt là các trường Lotte trao học bổng. Trong kỳ 1 năm 2017:
- Tại Hà Nội, công ty Lotte Department Store phụ trách tuyển dụng
- Tại Hồ Chí Minh, công ty Lotteria và Lotte Mart phụ trách tuyển dụng
- Tại Đà Nẵng, công ty Lotte Duty Free phụ trách tuyển dụng

Thông tin chi tiết về Chương trình: /Uploads/files/2017_04_19 Lotte.pdf

các đối tác

BIDV Viettel Toshiba Petro posco jica doitac hyundai