Đăng ký ngay
Chuyên mục
Tin tức mới

VACOD và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác nhiều nội dung quan trọng

14-12-2022

Sáng 10/12/2022, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, VACOD và đơn vị giáo dục này đã ký kết hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; triển khai Kênh hợp tác…

Được biết, thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng – VACOD và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Tham dự Lễ ký kết, phía ĐHQGHN có PGS.TS. Phạm Bảo Sơn – Phó Giám đốc, trong khi về phía VACOD có ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Chủ tịch VACOD đại diện.

Về nội dung hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo thỏa thuận ĐHQGHN xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (ngắn hạn, dài hạn) được thiết kế chuyên biệt theo đặt hàng của VACOD và các Hội viên cho đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp hoặc theo chuẩn khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Đặc biệt, phối hợp tuyển chọn những sinh viên giỏi/xuất sắc hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để cấp học bổng và giới thiệu cho Hội viên để cấp học bổng, ưu tiên tuyển dụng.

Ông Nguyễn Văn Luyến - Phó Chủ tịch VACOD, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC thực hiện ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Chủ tịch VACOD (bên phải) thực hiện ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

VACOD giới thiệu các nhà quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia theo đề nghị của ĐHQGHN để tham gia xây dựng và/hoặc tư vấn các chương trình đào tạo, nội dung môn học mới, trực tiếp hoặc gián tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực tập/thực tế/kiến tập… Các Hội viên của VACOD tiếp nhận sinh viên của ĐHQGHN đến kiến tập, thực tập và ưu tiên tuyển dụng những sinh viên đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

VACOD và các Hội viên ưu tiên ký hợp đồng với ĐHQGHN trong việc xây dựng chương trình và triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn (đại học và sau đại học) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công nhân viên, người lao động các cấp.

ĐHQGHN cử các chuyên gia, các nhà khoa học của ĐHQGHN và/hoặc thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN để giới thiệu và hỗ trợ mời các chuyên gia, các nhà khoa học, CEO/Chủ tịch các tập đoàn lớn trên thế giới tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của VACOD và các Hội viên.

Về hợp tác triển khai Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp (VIC). Hai bên phối hợp triển khai Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp (VIC) nhằm nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao hai chiều: Kết nối để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; kết nối để phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; kết nối để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kết nối để thu hút, xúc tiến đầu tư; kết nối để hỗ trợ ĐHQGHNvà đơn vị trực thuộc phát triển.

ĐHQGHN sẽ xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các hội viên VACOD trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, thuận tiện, linh hoạt, hiệu quả. Hàng năm, VACOD tuyên truyền, vận động để các hội viên VACOD xem xét trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội cấp học bổng cho người học, tài trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN.

Về hợp tác phát triển Khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc, VACOD sẽ hỗ trợ truyền thông về các dự án đầu tư xây dựng của ĐHQGHN tại Hoà Lạc theo hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP) đến các hội viên và các đối tác của VACOD, từ đó chọn lọc, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng, các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với ĐHQGHN để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoà Lạc.

VACOD tuyên truyền, vận động để các Hội viên, các đối tác của VACOD xem xét đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của cán bộ, sinh viên ĐHQGHN từ đó tăng cường hợp tác, tư vấn, chuyển giao nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các hội viên, đối tác của VACOD.

Ngoài những nội dung trên, hai bên còn hợp tác về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển giao tri thức và cập nhật kiến thức và các xu thế phát triển.

Theo thỏa thuận hợp tác này nhằm khai thác các nguồn lực, xúc tiến đầu tư và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của ĐHQGHN và VACOD, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Việt Anh ( Tạp chí Thương gia online (thuonggiaonline.vn)