Ban điều hành

CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN là địa chỉ kết nối các thế hệ cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh - các doanh nhân trí thức cùng đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN. Sự tham gia, tư vấn và ủng hộ của các thế hệ cựu sinh viên doanh nhân sẽ giúp cho các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN có thêm điều kiện để học tập, trao đổi và phát triển nghề nghiệp tốt hơn; đồng thời, các nhà khoa học có thêm môi trường, nguồn lực để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.
 
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CLB CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN ĐHQGHN 
Ông Lê Tự Minh

Ông Lê Tự Minh

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IMG
Ông Nguyễn Tuấn Hải

Ông Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam
Ông Đàm Quốc Hiệp

Ông Đàm Quốc Hiệp

Phó Chủ tịch HĐQT Danko Group
Ông Nguyễn Đăng Thuận

Ông Nguyễn Đăng Thuận

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng
Bà Lê Thị Hoàng Oanh

Bà Lê Thị Hoàng Oanh

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiếp vận Avina
Ông Lê Mạnh Thắng

Ông Lê Mạnh Thắng

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
Bà Nguyễn Thu Hương

Bà Nguyễn Thu Hương

Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Nam Hương
Ông Đào Trọng Nhân

Ông Đào Trọng Nhân

Chủ tịch HĐQT Công ty SX-TM-DV Đá Nữ Hoàng
Ngày 8/6/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1883/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN; và quyết định số 1892/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 30/6/2022, Ban điều hành CLB Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức ra mắt với sự tham gia của28 thành viên là những cựu sinh viên tiêu biểu của ĐHQGHN, là những doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước.


 
Thông qua CLB, các thành viên được cập nhật thông tin về các thành quả nghiên cứu mới nhất của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của ĐHQGHN, đặt nền móng cho các hoạt động chuyển giao thương mại hóa sản phẩm và công nghệ giữa ĐHQGHN với doanh nghiệp. Đồng thời qua , các thành viên CLB cũng có thể bám sát các hoạt động của Nhà trường để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhà trường ở nhiều phương diện .

Câu lạc bộ cũng là nơi truyền cảm hứng, giao lưu sinh viên các thế hệ vì một ĐHQGHN xanh, thông minh, bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN