Văn phòng CLB

Với mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa, CLB Cựu sinh viên doanh nhân có 2 chuyên viên như sau:
PHẠM THỊ LY LY
Phát triển mạng lưới khu vực phía Nam
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Phụ trách Xúc tiến đầu tư và truyền thông CLB

Ban điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân cũng đã huy động được nguồn tài trợ để đảm bảo hoạt động, kiện toàn bộ máy văn phòng để trong năm 2023 tới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, sát cánh cùng với ĐHQGHN trong việc thu hút các hoạt động đầu tư, hợp tác để thúc đẩy hơn nữa phát triển khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.