Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2023

Nhằm thu hút các nguồn lực phát triển Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ĐHQGHN tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023 với nhiều hoạt động, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham dự.
Nội dung
- Địa điểm: Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
- Thành phần tham dự (dự kiến): Khoảng 10.000 người, bao gồm:
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ/Ban/Ngành Trung ương và các địa phương;
+ Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ĐHQGHN, Lãnh đạo Văn phòng ĐHQGHN và các Ban chức năng, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, các tổ chức đoàn thể ĐHQGHN;
+ Ban điều hành CLB Nhà Khoa học ĐHQGHN, CLB Cựu sinh viên, CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN, Kênh Hợp tác và Phát triển doanh nghiệp (VIC);
+ Các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong lĩnh vực hợp tác đầu tư công tư (PPP); Lãnh đạo doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, dự kiến có trên 100 doanh nghiệp tham gia triển lãm và tuyển dụng nhân sự;
+ Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, cựu sinh viên của ĐHQGHN và các trường đại học/học viện khu vực lân cận.
- Đơn vị tổ chức:
+ Chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
+ Phối hợp: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME); Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội (HBA).