Anh Nguyễn Khoa Bảo – Cựu sinh viên ĐHQGHN

“Công lực” với doanh nghiệp để cùng phát triển

Anh Nguyễn Khoa Bảo – Cựu sinh viên ĐHQGHN
Là cựu sinh viên của ĐHQGHN, tôi rất tự hào về ngôi trường mình đã học tập và nghiên cứu. Bởi chính những kiến thức khoa học cơ bản được đào tạo tại trường đại học kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn đã giúp bản thân có bước đầu khởi nghiệp thành công.

ĐHQGHN là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Thời gian qua, ĐHQGHN đã có các chính sách phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ linh hoạt và đổi mới sáng tạo, từ đó sẽ thúc đẩy được hợp tác công tư. Đây được coi là lợi thế giúp ĐHQGHN nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Thường xuyên có những đổi mới sáng tạo, cập nhật những thay đổi với bên ngoài xã hội, linh hoạt đổi mới trong lĩnh vực hợp tác phát triển sẽ giúp ĐHQGHN có những chiến lược phát triển tiềm năng. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, các đề tài khoa học lớn do ĐHQGHN nghiên cứu cần phối hợp và kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia tạo cơ chế vòng tròn Nhà trường – Doanh nghiệp – Thị trường. ĐHQGHN thường xuyên có các hoạt động khảo sát cụ thể tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản phẩm cho doanh nghiệp.

ĐHQGHN tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp, từ đó nắm bắt được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp để đào tạo đúng nhu cầu thực tiễn mà xã hội cần. Ngoài ra, ĐHQGHN cần kêu gọi doanh nghiệp tham gia giảng dạy, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cùng sinh viên, nhu cầu của doanh nghiệp, lĩnh vực khoa học công nghệ đúng hướng, sản phẩm đáp ứng thực tiễn, đảm bảo đầu ra phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Nguồn: VNU Media
Câu chuyện thành công khác